Loading...

تشخیص اصالت قرص فیناستراید فین پشیا

نحوه تخشیص اصالت قرص فین پشیا

لینک برخی از سایت های هندی فروش اینترنتی فین پشیای اصل:

Adon

IndiaMart (نیاز به Vpn برای باز شدن لینک)

Mooc (نیاز به Vpn برای باز شدن لینک)

از طریق عکس های زیر اصالت قرص را میتوان به راحتی تشخیص داد

فین پشیای اصل:

فین پشیای تقلبی:هیچ مطلبی یافت نشدبرگشت به بالا