Loading...

محصولات مراقبت از پوست کاورمارک

 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 65) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 65) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 50) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 50) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 56) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 56) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 53) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 53) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 62) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 62) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 59) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره 59) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره D4) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره D4) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره D1) (SPF40)
  کرم پودر پمپی بدن و پا لگ مجیک (شماره D1) (SPF40)
  - مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 40 - کرم پودر فلوییدی با پوشانندگی طبیعی و قوی بدن و پا - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - 100% ضد آب و مقاوم حتی در برابر شنا
  5 از 1 رای
  361,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 14) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 14) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 13) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 13) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 12) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 12) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 11) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 11) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 4) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 4) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 2) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 2) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 3) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 3) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 6) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 6) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 5) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 5) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 1) (SPF16)
  کرم پودر بدن و پا لگ مجیک (شماره 1) (SPF16)
  - کرم پودر قوی مناسب پوشش پا و بدن - مناسب برای انواع پوست - بسیار سبک و راحت - محافظت از پوست در برابر اشعه آفتاب با SPF 16 - ایده آل برای پوشش رگ های واریسی ، خالکوبی ، علائم کشش ، زخم های جراحی یا حوادث - ضد آب و ضد تعریق حتی در زمان شنا
  5 از 1 رای
  268,000 تومان
 • كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره2) (SPF15)
  كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره2) (SPF15)
  - روشن کننده پوست حاوی ویتامین C و آلفا آربوتین - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 15 - با پوشانندگی مناسب - دارای اثرات ضد پیری پوست - ضد آب و ضد حساسیت - ایده آل برای استفاده روزانه - فاقد چربی
  5 از 1 رای
  200,000 تومان
 • كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره4) (SPF15)
  كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره4) (SPF15)
  - روشن کننده پوست حاوی ویتامین C و آلفا آربوتین - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 15 - با پوشانندگی مناسب - دارای اثرات ضد پیری پوست - ضد آب و ضد حساسیت - ایده آل برای استفاده روزانه - فاقد چربی
  5 از 1 رای
  200,000 تومان
 • كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره3) (SPF15)
  كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره3) (SPF15)
  - روشن کننده پوست حاوی ویتامین C و آلفا آربوتین - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 15 - با پوشانندگی مناسب - دارای اثرات ضد پیری پوست - ضد آب و ضد حساسیت - ایده آل برای استفاده روزانه - فاقد چربی
  5 از 1 رای
  200,000 تومان
 • كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره1) (SPF15)
  كرم پودر لومینوس كاور مارك (شماره1) (SPF15)
  - روشن کننده پوست حاوی ویتامین C و آلفا آربوتین - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 15 - با پوشانندگی مناسب - دارای اثرات ضد پیری پوست - ضد آب و ضد حساسیت - ایده آل برای استفاده روزانه - فاقد چربی
  5 از 1 رای
  200,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 1) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 1) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 2) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 2) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 3) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 3) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 7A) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 7A) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 7) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 7) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 5) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 5) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 8A) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 8A) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 4) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 4) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 9) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 9) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
 • كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 8) (15 میل)
  كرم فوندیشن كاور مارك (شماره 8) (15 میل)
  مناسب انواع پوست - محافظ پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب UVA , UVB با SPF 30 - با پوشانندگی مناسب در تمام طول روز - پوشانندگی لک ، اسکار ، سوختگی - با ماندگاری 24 ساعته - استفاده آسان و پخش پذیری عالی روی پوست - ضد آب و ضد حساسیت و هایپوآلرژنیک
  5 از 1 رای
  220,000 تومان
دانلود نرم افزار فروشگاه مریم: